Transportgodtgørelse

Transportgodtgørelse ved deltagelse i kurser:

Forbundet betaler billigste offentlige transport mod fremvisning af billetter.

Ved kørsel i egen bil gælder den skattemæssige takst, som er gældende jf. forbundets regler. Der betales ikke broafgift eller færgebillet.

Broafgift

Er der mere end en kursist fra Fødevareforbundet NNF i bilen, betales der også broafgift mod fremvisning af kvittering.

Fly

Har kursisten mere end 6 timers transport fra eget hjem til kursussted, betales der for en flybillet.

Taxa

Der betales, ved fremvisning af kvittering, for at køre med taxa fra stationen i kursusstedets hjemby til kursusstedet. Eks. Skal man på Lo-skolen, kan man tage en taxa på Helsingør station og ud til Lo-skolen.