Tabt arbejdsfortjeneste

Følger den altid gældende sats; se evt. under praktiske oplysninger under hvert kursus. Hvis din arbejdsgiver giver dig løn under kurset, kan han modtage refusionen i stedet. Tal med din afdeling om hvilken blanket, der skal benyttes. Den skal indsendes til forbundet, inden du starter.