COOKIEDEKLERATION

Denne hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

FIU ANVENDER COOKIES

Der gemmes cookies, når du besøger FIU’s hjemmesider. Første gang du besøger FIU’s hjemmesider, vil du få besked om, at der gemmes Nødvendige cookies for at få hjemmesiden til at fungere.

1. HVAD ER COOKIES OG HVAD BRUGES DE TIL?

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af din computer, mobil eller anden elektronisk enhed, når du besøger hjemmesiden:

  • De Nødvendige cookies hjælper med at gøre hjemmesiden brugbar, og vil bidrage til at forbedre brugeroplevelsen. Da der er hjemmel i gældende lovgivning til dette, vil vi ikke bede om dit samtykke til denne handling.
  • Der gemmes også Præference cookies, som gør det muligt for hjemmesiden at huske oplysninger du har indtastet. Dette vil være tilfældet, når du sætter hak i ’Husk mit brugernavn’, hvor brugernavnet vil blive gemt, til næste gang du besøger hjemmesiden.

Der benyttes ikke tredjeparts-cookies, og derfor videregives ingen informationer til tredjepart.

2. HVOR LÆNGE OPBEVARES COOKIES?

Nødvendige cookies gemmes indtil du logger ud af hjemmesiden og lukker browseren.
Præference cookies, der gemmer information om dit brugernavn, gemmes i 3 måneder, herefter slettes de.

3. ACCEPT AF COOKIES

Når du benytter hjemmesiden accepterer du at der gemmes Nødvendige cookies.Når du sætter et hak i ’Husk mit brugernavn’, giver du samtykke til, at der gemmes Præference cookies der indeholder information om præferencer på din computer.Efter du har accepteret cookies vil der ikke efterfølgende fremgå en meddelelse om cookies på forsiden.Du kan altid tilbagekalde dit samtykke. Se nærmere om dette nedenfor.

4. NEJ TAK TIL COOKIES

Hvis du ikke ønsker at der gemmes cookies kan du på hjemmesiden www.minecookies.org få hjælp til hvordan du sletter eller blokerer cookies.

Du er også altid velkommen til at kontakte FIU support på tlf. 35 24 64 64 eller mail: support@fiu.dk

PRIVATLIVSPOLITIK

EU’s persondataforordning får virkning fra den 25. maj 2018 og bliver suppleret af den danske databeskyttelseslov af 17. maj 2018. Tilsammen vil de udgøre den gældende persondatalovgivning.

Persondataforordningen som har direkte virkning i alle EU’s medlemslande, stiller større krav til behandlingen og opbevaringen af personoplysninger end tidligere, med henblik på at styrke beskyttelsen af EU-borgernes personoplysninger. Forordningen og den danske databeskyttelseslov gælder selvfølgelig også for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), som er Danmarks største hovedorganisation. FH kæmper for ordnede forhold for medlemmerne i vores medlemsforbund.

Det er derfor en meget vigtig opgave for os at beskytte de personoplysninger, som vi modtager og behandler.

Du kan læse nærmere i vores opdaterede privatlivspolitik nedenfor.

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan FH behandler dine personoplysninger, hvilken kategori af personoplysninger, der er omfattet af behandlingen, ligesom der vil være en beskrivelse af formålet og behandlingsgrundlaget. Der vil også være en beskrivelse af de tilfælde hvor dine oplysninger bliver videregivet til en tredjepart. Desuden vil det fremgå, hvilke rettigheder du som registreret kan påberåbe dig.

1. DATAANSVARLIG

Fagbevægelsens Hovedorganisation er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

2. KONTAKTOPLYSNINGER

Fagbevægelsens Hovedorganisation
CVR: 31432812
Islands Brygge 32D
2300 København
E-mail: persondata@fho.dk
Tlf.nr..: 35 24 60 00

3. DATABEHANDLING

BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN
FIUSYS (Fagbevægelsens Interne Uddannelsessystem). Der tilbydes uddannelse for tillidsvalgte og fagligt aktive i fagbevægelsen.

FORMÅL
Dine oplysninger videregives fra forbundene til FH i forbindelse med varetagelse af kursusadministration. For at kunne supportere og administrere FIU- systemet, er det nødvendigt, at der overføres personoplysninger om dig, når du skal deltage på et kursus som FIU administrerer.

For at kunne forbedre brugeroplevelsen på FIU’s hjemmeside, indsamles oplysninger ved brug af hjemmesiden. Se nærmere i vores cookie-politik link.

KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
Udover almindelige personoplysninger som; navn, adresse, arbejdsgiver, arbejdsplads, uddannelse, stillingsbetegnelse, kontingenttype og tillidshverv, behandles der også følsomme oplysninger, herunder oplysning om fagforeningsmæssige tilhørsforhold. Der kan være tilfælde, hvor der er behov for yderligere oplysninger i forbindelse med din deltagelse på et kursus, hvorfor der fra nogle forbund videregives flere personoplysninger end de nævnte.

For at sikre en entydig identifikation i systemet, behandles der desuden cpr-numre.

KILDER
FH modtager personoplysninger fra fagforbundene og direkte fra dig, når du anvender tilmeldingssiden til FIU-kurser og mitfiu.

BEHANDLINGSGRUNDLAG
Ovenstående oplysninger videregives fra dit fagforbund med hjemmel i artikel 9, stk. 2, litra b, og behandles i FIUSYS i medfør af samme grundlag.

MODTAGERE
I FH benyttes eksterne systemleverandører og samarbejdspartnere, som leverer systemer, support, drift og som i kraft heraf vil have adgang til personoplysninger. Der er indgået databehandleraftaler med disse.

OPBEVARING
Vi opbevarer oplysninger, så længe det er nødvendigt til de nævnte formål. Dine oplysninger vil blive opbevaret indtil du melder dig ud af dit forbund. Oplysninger der vedrører regnskabsmateriale slettes efter 5 år plus indeværende år jf. bogføringsloven.

4. REGISTREREDES RETTIGHEDER

Persondataforordningen giver dig følgende rettigheder:

  • Indsigtsret: Det vil sige, at du kan anmode os om at få indsigt i de oplysninger vi har om dig, samt få disse udleveret.
  • Ret til berigtigelse: Betyder, at du har ret til at få ukorrekte oplysninger rettet.
  • Ret til sletning: Du har ret til at få slettet oplysninger om dig som vi behandler. Der kan være undtagelser, som indebærer, at vi ikke kan slette oplysninger som vi er forpligtet til at opbevare jf. lovgivningen eller såfremt oplysningerne skal bruges til at fastlægge eller gøre retskrav gældende.
  • Ret til begrænsning: Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger, såfremt du mener, at dine oplysninger er ukorrekte, eller hvis oplysningerne behandles ulovligt. Herudover er der også en ret til begrænsning, hvis dine oplysninger er nødvendige at opbevare for at fastlægge eller gøre retskrav gældende, eller hvis du har gjort indsigelse mod en behandling.
  • Ret til indsigelse: Det er muligt at gøre indsigelse mod en behandling, såfremt dine oplysninger bruges til direkte markedsføring.
  • Ret til dataportabilitet: Betyder, at du kan modtage dine afgivne oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format for at flytte dem til en anden enhed.
  • Herudover kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage, såfremt behandlingen er baseret på et samtykke jf. artikel 6, stk. 1, litra a) eller artikel 9, stk. 2, litra a).
  • Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Du skal være opmærksom på, at der er betingelser, der gør sig gældende, og undtagelser der finder anvendelse i forhold til udøvelsen af ovenstående rettigheder. Din anmodning vil derfor altid blive konkret vurderet. Læs nærmere i forordningens kapitel III.

5. OVERFØRSEL TIL TREDJELANDE

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

6. SIKKERHED

FH har med en intern sikkerhedspolitik, retningslinjer for behandling af personoplysning samt løbende opmærksom sørget for, at dine personoplysninger behandles sikkert og fortroligt. Ligeledes har vi truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der har til hensigt at beskytte mod uautoriseret adgang og tilintetgørelse.

7. KLAGE

Du har mulighed for at klage til os, hvis du ikke er tilfreds med vores behandling, ligesom du kan også klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
www.datatilsynet.dk